Schade melden
Ik wil een schade melden
 
 
Contact & Route
Contact
Route
 
 
Bezoek ons op facebook
 
 
 

Scootmobielverzekeringen

VANDAAG BELLEN MORGEN  IN HUIS!

Het verzekeren van open en gesloten invalidenvoertuigen is een vak apart. Het gaat niet alleen om het verzekeren van een object maar om uw mobiliteit!

Ons kantoor bestaat dit jaar 51 jaar en is gespecialiseerd in verzekeringen voor mensen met een bewegingsbeperking. Wij verzorgen de verzekeringen voor zowel WVG verstrekkingen door geheel Nederland als voor mensen die particulier een middel hebben aangeschaft.

Graag geven wij u een beknopt overzicht van de premies welke wij op dit moment hanteren. Ook geven wij aan welke aanvullende diensten u van ons mag verwachten.

Particuliere verzekeringen voor open voertuigen en snorfietsen:

WA : € 37,95 per jaar
Casco : 3,62% van de nieuwwaarde
Verhaalbijstand : € 24,20 per jaar
Ongevallen Opzittenden : € 18,- per jaar

De genoemde premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting. De ongevallen opzittenden en rechtsbijstandverzekering kunnen uitsluitend in combinatie met minimaal een wa verzekering worden afgesloten. Deze premies zijn exclusief poliskosten.

Verzekeringen voor gesloten voertuigen:

Voor deze verzekeringen kunnen wij geen standaard tarief noemen omdat de premie die hiervoor wordt berekend afhankelijk is van de gezondheid en de leeftijd van de gebruiker. Ook het soort gebruik is van invloed op de hoogte van de premie. Voor de moeilijker verzekerbare bestuurders werken wij samen met Rialto. In beginsel kunnen wij derhalve iedereen met een gesloten voertuig verzekeren.

Aanvullende diensten:

  • Schadeverhaal:
    Wanneer het voertuig alleen tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd en er ontstaat een schade aan voertuig waarvoor
    een derden verantwoordelijk is zullen wij alles in het werk stellen deze schade te verhalen. Hierbij zullen wij tevens schade aan persoonlijke bezittingen van de bestuurder meenemen.
  • Letselschade:
    Helaas komt het soms voor dat een bestuurder van een invalidenvoertuig betrokken is bij een ongeval en hierbij letsel oploopt. Wanneer een derde voor het onstaan van het ongeval aansprakelijk is schakelen wij, wanneer u dit wilt, Maassen & Partners Letselschade-adviseurs of Tanger Advocaten in. De juristen van deze kantoren zullen u bijstaan. Hieraan zijn voor u nimmer kosten verbonden.